ESCOLAR 

  • PER APROVAR
  • PER SUPERAR EXÀMENS CONCRETS
  • PER ALTES CAPACITATS i ALT RENDIMENT

 

EMOCIONAL EN TEMES DE:

  • ESTRÉS
  • ADAPTACIÓ FAMILIAR O ESCOLAR
  • ADAPTACIONS DEL CURRÍCULUM ESCOLAR
  • CONVIVÈNCIA I AMISTAT
  • MODA, IMATGE I COS. IDENTITAT DIGITAL...

 

 

PER SITUACIONS, DE MEDIACIÓ. INFORMES I PERITATGES MÈDICS

 

PER SITUACIONS CONDUCTA...

  • MILLORA SOBRE TEMES SOBRE ADICCIONS PUNTUALS O REITERATIVES
  • RESPOSTES A PROBLEMES EN L´EXPRESSIÓ I LA ESPONTANEÏTAT

 

 

CONSULTEU-NOS EL VOSTRE CAS!