Què es pot tractar?

Lectura i escriptura,                                -millorar i comprendre totes les assignatures.

Diagnòstics i tractaments.

Diferents diagnòstics sobre pronuncia, emissió de sons, dificultats d´expressió, parla i llenguatge...)

  • Emissió d´informes per detecció i prevenció.

ALTRES TEMES

                                             

  • Discalculia.      

                     

  • Temes de lateralitat creuada, diversa, conversa....

                         

  • Altres trastorns viso-espacio-temporals, associats al llenguatge.

 

CONDUCTA TEMES QUE AFECTEN A L´EXPRESSIÓ I EL LLENGUATGE

 

-Que afectin a aprovar sent feliç, tenir un bon currículum socio-educatiu, tenir bones habilitats cognitivo-conductuals...

 

Treball sobre dinàmiques emocionals poc afavoridores de la imatge, la presència, la constància, l´apropament a la natura... 

 

DURANT EL CURS!!

Com passem a la pràctica? En activitats, tractaments en Psicopedagogia Sistèmica i Mediació.

Per Psicòlegs, Logopedes i  Psicopedagogs Sistèmics - Mediadors,  col.legiats.

REFORÇ ESCOLAR I TUTORIES INDIVIDUALS

REEDUCACIó INDIVIDUAL I EN GRUP