Headline Lys ( Ligne systémique)

L´ÚS DE LA PSICOPEDAGOGIA SISTÈMICA I MEDIACIÓ A BIOEDUCA.

Protocols d´acció estratègics, amb resultats en temps breus.

Carta de recomanació de Mercè Traveset V.    (UAB- Centre Batecs)                              Per Maika O. De La Cruz i Bioeduca.

Breu Síntesi de Maika O. De la Cruz sobre la Psicopedagogia Sistèmica i Mediació als centres Bioeduca. En coordinació amb Maria Palau i la resta de membres de l´equip, Juan Manuel Garcia i Marta Méndez.

LA PSICOPEDAGOGIA SISTÈMICA I LA MEDIACIÓ.

 

CONTEXTUALITZACIÓ.

Aquest és un espai directe d´aportació a la PSICOLOGIA CAMP (Mercè Traveset), des de la PEDAGOGIA d´O. MiKHAËL AÏVANHOV (França) i alhora que li rendeix tribut, l´amplia i li fa de contrafort, desenvolupant tots els aspectes pràctics, que faciliten el coneixement directe de l´alumne i la seva transparència, en la comprensió de com es vincula i aprén específicament, segons el seu corpus d´intel.ligències múltiples i nivell evolutiu d´aprenentatge.

 

 

A CATALUNYA, 

 

COM SORGEIX.

Sorgeix fent de contrafort a la PSICOLOGIA CAMP (O), en acompanyament a Infància i Família. Metodologia CAMP(o), de Mercè Traveset. Durant la cooperació personal de Maika O. De La Cruz, al gabinet Batecs de la Mestra Mercè. En els anys 2013-4-5, d´on esdevé la descripció de les tasques i carta de recomanació anteriorment adjuntada.

 

A partir de 2015, Maika continua al seu Gabinet, EL SoL BLau (1999-2018), al Baix i  aprofondeix, donant forma als espais de tutoria escolars i medials al servei de la família, en format consulta personalitzada.  I desenvolupant la PSICOPEDAGOGIA SISTÈMICA I LA MEDIACIÓ.

 

EVOLUCIÓ.

La PSICOPEDAGOGIA SISTÈMICA I LA MEDIACIÓ, es Aplicada a través de l´acompanyament en consulta privada Indivividual i Mediació (famílies).

Per informes de Suport, en creixement curricular de nens i joves, i de forma directa en els test biomètrics (WISC, TALE, INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES...), que es passen a psicopedagogia d´una forma homologada,  segons el  perfil emocional, com a cooperació amb el mestre i els espais co-educatius i de mediació.

 

PERQUÈ LYS?  (LINEA SISTÈMICA)

Representa l´alineació sistèmica de les intel.ligències múltiples i les emocions.

També cal dir, que l´equip educatiu d´una escola,  conviu amb tot el sistema familiar que l´alumne porta vinculat.  L´escola, representa l´espai per desplegar les seves ales, com a individu, per arrelar-se, a través del coneixement de la seva interioritat, en relació amb sí mateix i el món que l´envolta.

 

 

Bibliografia al respecte.

Hellinger, B. y Olvera García, A. (2010) Inteligencia transgeneracional. México. Grupo CUDEC.

Olvera Garcia, A, Traveset Vilaginés, Mercè, Parellada Enrich, C.(2011) Raices, vínculos y alas. México. Grupo CUDEC.

 

 

Maika O. De La Cruz