ALGUNS TEMES ADOLESCENTS

APOSTEM PELS CANVIS I LES TRANSFORMACIONS!!

 

 

-APROVAR

-SUPERAR EXÀMENS CONCRETS

-ALTES CAPACITATS i ALT RENDIMENT

 

ALTRES,

-ADAPTACIÓ FAMILIAR O ESCOLAR

-ADAPTACIONS DEL CURRÍCULUM ESCOLAR

-QUALITAT FAMILIAR I ADOPCIÓ (POSICIONAMENTS ESTRATÈGICS)

-VIVÈNCIES EMOCIONALS INFANTILS I ADOLESCENTS ADAPTATIVES

-TEMES DE SOCIALITZACIÓ, ÚS DE TECNOLOGIES...

-TEMES SOBRE SEXUALITAT SALUDABLE 

-CONVIVÈNCIA I AMISTAT

-MODA, IMATGE I COS. IDENTITAT DIGITAL...

 

SITUACIONS,

-MILLORA EN COM PORTAR: “ELS MEUS PARES SE SEPAREN”

-MILLORA SOBRE TEMES SOBRE ADICCIONS PUNTUALS O REITERATIVES

 

-RESPOSTES A PROBLEMES EN L´EXPRESSIÓ I LA ESPONTANEÏTAT

NENS

  

INFORMES I SEGUIMENT AL NOSTRE CENTRE DURANT EL CURS ESCOLAR ( REEDUCACIÓ I REFORÇ ESCOLAR)

 

Informes emesos al nostre centre per col.legiats, com a primeres i segones opinions, revisions en reeducació i seguiment durant el curs escolar.

 

Cooperació amb altres facilitadors i reunions pautades al respecte. 

Consultan´s el teu cas, tenim més de quinze anys d´experiència,                                                       t´assessorarem en una solució breu i estratègica!

ESCOLES I EMOCIONS

HORES CONVINGUDES CONSULTA PSICOLOGIA- LOGOPÈDIA-REEDUCACIÓ

DIMARTS I DIJOUS.           T- 619 14 89 64   (reserves hora)