PREUS  ASSOCIACIÓ XARXA APSICOPEDAGOGIA SISTÈMICA i MEDIACIÓ PER SOCIS i AlUMNES.

COBERTURA TOT EL MES

 

 

REEDUCACIÓ GRUPAL (APROVAR PRIMÀRIA I ESO)

-NO EQUIVAL AL REFORÇ EDUCATIU PERÒ S´HI ASSEMBLA MOLT-

 

Dos cops per setmana (1,5 hs), 3 hs a la setmana.

§  Amb treball sobre deures i intel.ligències múltiples.

§  Quota mensual,

               Preu mes ………….145€ /mes

 

 

 PSICOPEDAGOG / LOGOPEDA INDIVIDUAL/ PEDAGOG TERAPÈUTIC

 

 2 SESSIONS MES - QUINZENAL-  99 €/MES  

 

TREBALL SOBRE,

AUDICIÓ I LLENGUATGE.

 INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES I EL SEU CURRÍCULUM LECTO-ESCRIPTOR I MATEMÀTIC,

 

   ESTIL D´APRENENTAGE, A L´ESCOLA.

 

 

BIOEDUCA PSICOMOTRIU I EMOCIONS/ ESCOLA D´ ART

 

TREBALL SOBRE COMPETÈNCIES TRANSVERSAL I COOPERACIÓ,  AL CURRÍCULUM EDUCATIU

3 hs setmanals......95 €/mes

 

 

    PSICOTERAPEUTA SISTÈMIC INDIVIDUAL i FAMILIAR

     

1 SESSIÓ QUINZENAL - 90 €/MES   

 TREBALL SOBRE ASPECTES EMOCIONALS

           

 

    GESTALT (CREIXEMENT PERSONAL ADULTS)

 

 INDIVIDUAL

       1 SESSIÓ INDIVIDUAL QUINZENAL.........60 € (120 € MENSUAL)

 

 

    MEDIACIÓ FAMILIAR

 

  INDIVIDUAL

       1 SESSIÓ INDIVIDUAL QUINZENAL.........60 €

 

 

 

 

      Packs famílies, tenen descompte.

 Xerrades gratuïtes. 

 

TRIMESTRALMENT, UN INFORME DE 60 €.                                                    

SOBRE COMPETÈNCIES. LECTOESCRIPTURA...INTEL.LIGÈNCIES, WISC, TALEC, HARRIS....

 

Més informació, 

 

info@xarxapsicopedagogiasistemica.cat  Maria o Maika 619 14 89 64.