CONSULTA INDIVIDUAL I CASOS INDIVIDUALS, DE GRUP

Qué s´entén per mediació?

 

L´espai que ofereix un mediador, on es posa en acció el mecanisme de la mediació,  per arribar a acords i resoldre situacions. També per generar camps d´aprenentatge.

La mediació no es considerada una teràpia en sí. És un lloc on ordenar-se, endreçar-se les idees i on ser escoltat. Un espai per ser acompanyat i arribar a acords i situacions saludables, per totes les parts.

 

Obrint solucions!.

Mediació Individual, de parella,  familiar, escolar i sociocomunitària

TEMES MEDIACIÓ

 

 • ACOMPANYAMENT INFÀNCIA I FAMÍLIA
 • ACOMPANYAMENT CURRÍCULUM ESCOLAR
 • ACOMPANYAMENT FAMÍLIA, GRUPS. PER TROBAR-SE DINS DEL LLOC D´EQUILIBRI,  AMB UN MATEIX. 
 • TEMES EMOCIONALS I PERSONALS QUE AFECTIN COM A PERSONA, MARE, PARE, JOVES, ESCOLA, CONTEXT D´INTERÉS SOCIOCOMUNITARI, ETC.
 • TEMES DE PARELLA I FILLS
 • TEMES EMOCIONALS JOVES, INFÀNCIA I GERMANS 
 • TEMES PROFESSIONALS SOBRE SITUACIONS PERSONALS, DINS LA SOCIETAT, ÀMBIT LABORAL, AMICS, GERMANS...SOCIS, ETC.

 

Individual infanto-juvenil

 

EMOCIONAL EN TEMES DE:

 • FLEXIBILITAT ESTRÉS/RELAX
 • ADAPTACIÓ FAMILIAR O ESCOLAR
 • ADAPTACIONS DEL CURRÍCULUM ESCOLAR
 • CONVIVÈNCIA I AMISTAT
 • MODA, IMATGE I COS. IDENTITAT DIGITAL...

 

EQUIP DE MEDIADORS A L´ESCOLA, TREBALLANT PER OBJECTIUS PACÍFICS.

 

Pot arribar-se a aclarir molts punts per futures ocasions, on la mediació resulta una eina molt efectiva, amb resultats de cohesió i de diàleg de punts fonamentals, evitant donar moltes voltes i acabar en un bucle-conflicte.

 

A l´escola, aquesta eina, ens facilita l´aprenentatge a l´aula i la tranquil.litat dels nostres alumnes, per tenir més espai lliure emocional per desenvolupar-se.!!