ESCOLAR 

  • PER APROVAR
  • PER SUPERAR EXÀMENS CONCRETS
  • PER ALTES CAPACITATS i ALT RENDIMENT

 

EMOCIONAL EN TEMES DE:

  • ESTRÉS
  • ADAPTACIÓ FAMILIAR O ESCOLAR
  • ADAPTACIONS DEL CURRÍCULUM ESCOLAR
  • CONVIVÈNCIA I AMISTAT
  • MODA, IMATGE I COS. IDENTITAT DIGITAL...

 

 

PER SITUACIONS, DE MEDIACIÓ. INFORMES I PERITATGES 

 

PER SITUACIONS CONDUCTA...

  • MILLORA SOBRE TEMES ESPECÍFICS (CONSULTAR)
  • RESPOSTES A PROBLEMES EN L´EXPRESSIÓ I LA ESPONTANEÏTAT

 

 

CONSULTEU-NOS EL VOSTRE CAS!

La mediació com a eina d´aprenentatge.

Què és? en què consisteix?

 

 

Què pot aportar-nos en el procés d'aprenentatge? Des de quin lloc?

 

En els processos d'aprenentatge ens dóna un espai saludable d'experimentació de nosaltres mateixos a través del procés descrit com a mediació.

 

Paper de les parts.

A través de la mediació, les parts recuperaran el poder de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i convertir-se en no només protagonistes de la controvèrsia, sinó també protagonistes en la recerca d'una solució. Això és un avantatge molt important, perquè ningú millor que les mateixes parts, poden saber quins  interessos i possibilitats són  també les necessitats i requeriments dels nens, altres membres de la família o la comunitat afectada.

 

Major grau de compliment  "el seu acord ".

Les parts estan involucrats en la recerca de solucions útils i acceptables per a tots.

L'acord és viscut com a collita pròpia, per què és el resultat del treball sobre valors, competències i també sobre l´amistat, el companyerisme i la cooperació.