INTENSIUS-REFORÇ ESCOLAR ESTIU I SETEMBRE/ CURS 2018-9

 APROVAR i RECUPERAR,  -Tots els cursos i assignatures - PRIMÀRIA, ESO, BATX.-         ESTUDI GUIAT – LECTOESCRIPTURA  i MATEMÀTIQUES

 

-Ajut per finalització i entrega de tasques estiuenques i treballs durant el curs!

 

-Tracte individualitzat!! Tutors titulats,

  Amb l´experiència de ELSoLBLau, des del 2000 a Molins de Rei!

 

-Seguiment durant el curs, acompanyament.

Consultan´s el teu cas, tenim més de quinze anys d´experiència en Reforç i acompanyament escolar,                                    

t´assessorarem en una solució breu i estratégica pels resultats de teves classes!

ALTRES ACTIVITATS DIFERENCIADES DEL REFORÇ ESCOLAR i LA REEDUCACIÓ

MÈTODES COGNITIUS-CONDUCTUALS I SISTÈMICS