Reeduca´t!         NOVETAT CURS 2018-2019

Reeducació (integra les intel.ligències múltiples del teu fill/a!)

  • Més responsabilitat, concentració, atenció i motivació, un aprenentatge de dinamisme en els estudis, per tota la vida:)

Aprovar

-Organitza´t

-Memoritza

-Entén

-Relaciona

-Reflexiona

-Concentra´t

 -Tècniques lectores incorporar-les!

 -Aprén!!!

- Actitud proactiva:)

Millorar

De la informació al coneixement. 

-Fer els deures com curiositat.

 

-Animar-se a progressar, per aprovar i per interés personal.

Adquirir excel.lència en els teus estudis,

-Amplicació de capacitats.

 

-Espai de recursos i activació de les intel.ligències múltiples.


 particulars per, 

APROVAR EL CURS ESCOLAR!

Intervenció Psicopedagogia Sistèmica (matemàtiques, audició i llenguatge)

¿Com? Classes individualitzades i en petit grup

 

  PER RECUPERAR, APROVAR i + MOTIVACIÓ!                                                

                               PRIMÀRIA, ESO, BATX.- ALTRES...                                                                              AULES DE SUPORT – LECTOESCRIPTURA  i MATEMÀTIQUES 

-Ajut per finalització i entrega de tasques diàries i treballs durant el curs!

 

-Tracte individualitzat!! 

  Amb més de 15 anys d´experiència:)

 

-Seguiment durant el curs, T´acompanyem!

Informes de suport,  per pedagogs col.legiats:)